Maskinvare

Tilgjengelig internt tilleggsutstyr

Installere et minnekort

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

  Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.
 3. Pakk ut minnekortet.

  Advarsel – mulig skade: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
 4. Sett inn minnekortet til den klikker på plass.

 5. Sett dekselet tilbake.

 6. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Installere en intern løsningsport

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

  Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.
 3. Pakk ut det interne løsningsportsettet (ILP).

  Løsningsportsett og tilbehør

  1

  ISP

  2

  Monteringsbrakett

  3

  Vingeskruer


 4. Hvis det er nødvendig, fjerner du skriverens harddisk.

 5. Sett braketten inn i kontrolleren til den klikker på plass.

  Installere plastbraketten
 6. Fest løsningsporten til braketten

 7. Hvis det er nødvendig, fester du harddisken til løsningsporten.

  1. Fjern harddiskbraketten.

  2. Koble harddisken til løsningsporten

   Advarsel – mulig skade: Ikke trykk ned midt på harddisken.
 8. Sett dekselet tilbake.

 9. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Installere et tilleggskort

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

  Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene.
 3. Pakk ut tilleggskortet.

  Advarsel – mulig skade: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
 4. Skyv kortet skikkelig på plass.

  Merk: Hele kontaktlengden på kortet må berøre og stå parallelt med kontrollerkortet.
  Advarsel – mulig skade: Hvis kortet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til skade på kortet og kontrollerkortet.
 5. Sett dekselet tilbake.

 6. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Installere en harddisk på skriveren

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

  Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.
 3. Pakk opp harddisken.

 4. Fest harddisken til kontrollerkortet

  Advarsel – mulig skade: Ikke trykk ned midt på harddisken.

  Hvis en intern løsningsport er installert, må du gjøre følgende:

  1. Fjern harddiskbraketten.

  2. Fest harddisken til løsningsporten

 5. Sett dekselet tilbake.

 6. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Montere tilleggsskuffer

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut tilleggsskuffen, og fjern all emballasje.

 4. Løft skriveren ved hjelp av håndtakene på sidene og på baksiden.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 18 kg (40 pund), trengs det 2 eller flere personer med riktig opplæring for å løfte den på en sikker måte.
  Merk: Hvis det allerede er installert tilleggsskuffer, må du frigjøre dem fra skriveren før du løfter opp skriveren. Ikke løft skriveren og skuffene samtidig.
 5. Tilpass skriveren med tilleggsskuffen, og senk deretter skriveren slik at den klikker på plass.

 6. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.
 7. Slå på skriveren.

Legg skuffen til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du installerer mer enn én tilleggsmaskinvare, kan du følge denne installasjonsrekkefølgen.

Installere ferdiggjører for stifting

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel A.

 3. Fjern papirbøylen.

 4. Ta ut standard utskuff.

 5. Pakk ut ferdiggjøreren for stifting, og fjern deretter emballasjen.

 6. Sett inn ferdiggjøreren for stifting til den klikker på plass.

 7. Sett inn dekselet for ferdiggjøreren for stifting.

 8. Lukk deksel A.

 9. Slå på skriveren.