Avbryte en utskriftsjobb

Fra skriverens kontrollpanel

  1. Trykk på Jobbkø på startsiden.

    Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
  2. Velg jobben du vil avbryte.

Fra datamaskinen

  1. Velg en av følgende fremgangsmåter avhengig av operativsystemet:

  2. Velg jobben du vil avbryte.