Skriverkonfigurasjoner

forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Du kan konfigurere skriveren ved å legge til tre ekstra 550-arks skuffer eller en 2200-arks skuff (tilleggsutstyr).

Skriveren blir konfigurert med tilleggsutstyret.

1

Kontrollpanel

2

Ferdiggjører for stifting

3

Standard utskuff

4

Standard innskuff for 550 ark

5

550 arks skuffer (tilleggsutstyr)

6

2200-arks skuff (tilleggsutstyr)

7

Flerbruksmater