Konfigurere konfidensielle jobber

 1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Sikkerhet > Oppsett for konfidensiell utskrift.

 2. Konfigurer innstillingene.

  Bruk

  Til

  Maks. ugyldig PIN-kode

  Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

  Merk: Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet.

  Konfidensiell utskrift-jobb utløper

  Angi hvor lang tid det går før konfidensielle jobber slettes automatisk fra skriverminnet.

  Merk: Jobber som holdes konfidensielle, blir lagret i minnet til du logger deg på og frigjør eller sletter dem manuelt.

  Gjenta utskrift-jobb utløper

  Angi hvor lang tid det går før Gjenta-jobber slettes fra skriverminnet.

  Merk: Jobber merket som Gjenta lagres slik at ekstra kopier kan skrives ut senere.

  Bekreft utskrift-jobb utløper

  Angi hvor lang tid det går før Bekreft-jobber slettes fra skriverminnet.

  Merk: Bekreft-jobber skrives ut i én kopi for å kontrollere at det er tilfredsstillende før du skriver ut resten av kopiene.

  Utsett utskrift-jobb utløper

  Angi hvor lang tid det går før Utsett-jobber slettes uten å bli skrevet ut.

  Merk: Jobber merket som Utsett slettes automatisk etter utskrift.