Nettverksutskrift

Merk: Kjøp en MarkNet(TM) N8360 trådløs nettverksadapter før du konfigurerer skriveren på et trådløst nettverk. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer den trådløse nettverksadapteren i installeringsanvisningnene som fulgte med adapteren.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

Bruke trykknappmetoden
 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden

 2. Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Bruke PIN-metoden
 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metoden

 2. Kopier WPS PIN-koden på åtte sifre.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Vis WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

 5. Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Endre portinnstillinger etter installering av en port for interne løsninger

Merknader:

For Windows-brukere
 1. Åpne mappen Skrivere.

 2. Åpne Skriveregenskaper fra hurtigmenyen på skriveren med den nye løsningsporten.

 3. Konfigurer porten på listen.

 4. Oppdater IP-adressen.

 5. Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:
 1. Fra Systemvalg i Apple-menyen navigerer du til listen over skrivere og velger + > IP.

 2. Skriv inn IP-adressen i adressefeltet.

 3. Bruk endringene.