Aktivere oppleste passord eller PIN-koder

  1. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Les passord/PIN-koder høyt.

  2. Aktiver innstillingen.