Fastvare

Eksportere eller importere en konfigurasjonsfil

Du kan eksportere skriverens konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Eksporter eller importer en konfigurasjonsfil for ett eller flere programmer.

  For ett program
  1. Fra den innebygde webserveren klikker du på Programmer > programmet som du vil ha > Konfigurer.

  2. Klikk på Eksporter eller Importer.

  For mange programmer
  1. Fra den innebygde webserveren klikker du på Eksporter konfigurasjon eller Importer konfigurasjon.

  2. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere fastvare

Noen programmer krever et minimumsnivå for enhetsfastvaren for å fungere på riktig måte.

Kontakt en Lexmark-representant hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer enhetsfastvaren.

 1. Fra den innebygde webserveren klikker du på Innstillinger > Enhet > Oppdater fastvare.

 2. Bla gjennom for å finne den nødvendige flash-filen.

 3. Bruk endringene.