Finne informasjon om skriveren

Hva leter du etter?

Her kan du finne det

Innledende oppsettsinstruksjoner:

 • Koble skriveren til

 • Installere skriverprogramvaren

Se konfigureringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren, eller gå til http:.//support.lexmark.com.

Tilleggskonfigurasjon og instruksjoner for bruk av skriveren:

 • Velge og oppbevare papir og spesialpapir

 • Legge i papir

 • Konfigurere skriverinnstillinger

 • Vise eller skrive ut dokumenter og foto

 • Konfigurering og bruk av programvaren

 • Konfigurere skriveren på et nettverk

 • Vedlikehold av skriveren

 • Feilsøking og problemløsning

Informasjonssenter – Gå til http://infoserve.lexmark.com.

Hjelpeemner – Åpne veiledningene på skriverens fastvare, eller gå til http://support.lexmark.com.

Veiledning for berøringsskjerm – Gå til http://support.lexmark.com.

Produktvideoer – Gå til http://infoserve.lexmark.com/idv/.

Informasjon om oppsett og konfigurering av tilgjengelighetsfunksjonene i skriveren

Lexmarks tilgjengelighetsveiledning – Gå til http://support.lexmark.com.

Hjelp til skriverprogramvaren

Hjelp for Microsoft® Windows® og Macintosh-operativsystemer – Åpne et av skriverprogrammene og klikk på Hjelp.

Klikk Hjelp-ikonet for å vise kontekstavhengig informasjon.

Merknader:

 • Hjelpetekst blir installert automatisk sammen med skriverprogramvaren.
 • Skriverprogramvaren plasseres i mappen for skriverprogrammet eller på skrivebordet. Dette avhenger av operativsystemet.

Nyeste tilleggsinformasjon, oppdateringer og brukerstøtte:

 • Dokumentasjon

 • Drivernedlasting

 • Live chat-støtte

 • E-poststøtte

 • Tale-støtte

Gå til http://support.lexmark.com.

Merk: Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter.

Kontaktinformasjon for brukerstøtte for ditt land eller område finner du på webområdet for kundestøtte eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren.

Ha følgende informasjon for hånden når du kontakter brukerstøtte:

 • Kjøpsdato og -sted

 • Maskintype og serienummer

 • Sikkerhetsinformasjon

 • Informasjon om regelverk

 • Garantiinformasjon

 • Miljøinformasjon

Garantiinformasjon varierer fra land eller område:

 • I USA – Se erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com.

 • Andre land og regioner – Se den trykte garantien som fulgte med skriveren.

Produktinformasjon – Se dokumentasjonen som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com.