Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Merknader:

Områder der papiret kan kjøre seg fast i skriveren.
 

Sted for papirstopp

1

Flerbruksmater

2

Dupleksenhet

3

Fikseringsenhet

4

Standard utskuff

5

Deksel G

6

Deksel F

7

Skuffer