Papirstopp i utskuffen for ferdiggjøring

  1. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  2. Åpne deksel F

  3. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  4. Lukk deksel F.