Papirstopp i flerbruksmateren

  1. Fjern papir fra flerbruksmateren.

  2. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Åpne deksel B, og fjern fastkjørte papirdeler.

    forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
  4. Lukk deksel B.

  5. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

  6. Legg i papir på nytt.