Koble sammen skuffer

  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

  2. Klikk på Innstillinger > Papir.

  3. Få papirstørrelse og -type til å stemme overens for skuffene du kobler sammen.

    Merk: Hvis du vil koble fra skuffer, må du kontrollere at ingen av skuffene har samme papirstørrelse eller -type.
  4. Lagre innstillingene.

Merk: Du kan også endre innstillingene for papirstørrelse og -type fra skriverens kontrollpanel.
Advarsel – mulig skade: Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. For å unngå problemer med utskrift må du sørge for at innstillingene for papirtype i skriveren stemmer overens med papiret som ligger i skuffen.