Legge papir i flerbruksmateren

  1. Åpne flerbruksmateren.

  2. Juster føreren slik at den samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

  3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

  4. Legg i papiret.

  5. Angi papirstørrelse og -type i henhold til papiret som er lagt i skuffen, i kontrollpanelet.