Legge i skuffer

forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
 1. Dra ut skuffen.

  Merk: Ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.
 2. Juster førerne slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

  Merk: Bruk indikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.
 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papiret med utskriftssiden opp.

  Merknader:

 5. Sett inn skuffen.

  Hvis du legger i en annen papirtype enn vanlig, må du angi papirstørrelsen og -typen slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.