Menyoversikt

Enhet
 • Innstillinger

 • Eksternt kontrollpanel

 • Varsler

 • Strømstyring

 • Informasjon som sendes til Lexmark

 • Tilgjengelighet

 • Gjenopprett standardinnstillinger

 • Vedlikehold

 • Synlige ikoner på startsiden

 • Om denne skriveren


Skriv ut
 • Oversikt

 • Etterbehandling

 • Oppsett

 • Kvalitet

 • Jobbstatistikk

 • XPS

 • PDF

 • PostScript

 • PCL

 • HTML

 • Bilde

 • PPDS


Papir
 • Skuffkonfigurering

 • Papirtypekonfigurering

 • Skuffkonfigurasjon


Nettverk/porter
 • Nettverksoversikt

 • Trådløs

 • AirPrint

 • Ethernet

 • TCP/IP

 • IPv6

 • SNMP

 • IPSec

 • LPD-konfigurasjon

 • HTTP-/FTP-innstillinger

 • ThinPrint

 • USB

 • Parallell [x]

 • Seriell

 • Google Cloud Print

 • Wi-Fi Direct


USB-stasjon

Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne)


Sikkerhet
 • Påloggingsmetoder

 • Planlegg USB-enheter

 • Sikkerhetskontrollogg

 • Påloggingsbegrensninger

 • Oppsett for konfidensiell utskrift

 • Diskkryptering

 • Slett midlertidige datafiler

 • Løsninger LDAP-innstillinger

 • Diverse


Tilleggskortmeny

Merk: Denne innstillingen vises bare hvis et tilleggskort er installert.


Rapporter
 • Menyinnstillingsside

 • Enhet

 • Skriv ut

 • Snarveier

 • Nettverk


Hjelp
 • Skriv ut alle veiledningene

 • Fargekvalitet

 • Tilkoblingsveiledning

 • Informasjon

 • Utskriftsmateriale

 • Flytteveiledning

 • Veiledning om utskriftskvalitet

 • Rekvisitaveiledning


Feilsøking
 • Eksempler på grunnleggende utskriftskvalitet

 • Eksempler på avansert utskriftskvalitet