Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser

Merknader:

Bevegelse

Funksjon

Dobbeltrykk

Velg et alternativ eller et element på skjermen.

Trippeltrykk

Zoome inn eller ut på tekst og bilder.

Sveipe mot høyre eller nedover

Gå til neste element på skjermen.

Sveipe mot venstre eller oppover

Gå til forrige element på skjermen.

Pan (panorer)

Gå til deler av det zoomede bildet som er utenfor skjermen.

Merk: Denne bevegelsen krever at du drar over det zoomede bildet med to fingre.

Sveipe oppover og så mot venstre

Lukke et program og gå tilbake til startskjermbildet.

Sveipe nedover og så mot venstre

  • Avbryte en jobb.

  • Gå tilbake til forrige innstilling.

  • Gå ut av skjermbildet som vises, uten å endre innstillinger eller verdier.

Sveipe oppover og så nedover

Gjenta en taleveiledning.