Bestille deler og rekvisita

Hvis du skal bestille deler og rekvisita i USA, kan du ringe 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark-autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse.

Kontrollere status for deler og rekvisita

 1. Trykk på Status/rekvisita på startskjermen.

 2. Velg deler eller rekvisita som du vil kontrollere.

 3. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Det kan også påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Bestille tonerkassetter

Merknader:

CS820-returprogramkassetter

Element

USA og Canada

Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)

Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)

Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)

Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)

Australia og New Zealand (ANZ)

Tonerkassett for returprogram

   

Sort

72K10K0

72K20K0

72K50K0

72K70K0

72K30K0

72K60K0

Cyan

72K10C0

72K20C0

72K50C0

72K70C0

72K30C0

72K60C0

Magenta

72K10M0

72K20M0

72K50M0

72K70M0

72K30M0

72K60M0

Yellow (Gul)

72K10Y0

72K20Y0

72K50Y0

72K70Y0

72K30Y0

72K60Y0

Tonerkassett for returprogram, ekstra høy kapasitet

   

Sort

72K1XK0

72K2XK0

72K5XK0

72K4XK0

72K3XK0

72K6XK0

Cyan

72K1XC0

72K2XC0

72K5XC0

72K4XC0

72K3XC0

72K6XC0

Magenta

72K1XM0

72K2XM0

72K5XM0

72K4XM0

72K3XM0

72K6XM0

Yellow (Gul)

72K1XY0

72K2XY0

72K5XY0

72K4XY0

72K3XY0

72K6XY0


CS820 – vanlige kassetter

Element

Hele verden

Vanlige tonerkassetter med ekstra høy kapasitet

Sort

72K0X10

Cyan

72K0X20

Magenta

72K0X30

Yellow (Gul)

72K0X40


CS827-returprogramkassetter

Element

USA og Canada

Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)

Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)

Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)

Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)

Australia og New Zealand (ANZ)

Returprogramkassetter

Sort

73B10K0

73B20K0

73B50K0

73B40K0

73B30K0

73B60K0

Cyan

73B10C0

73B20C0

73B50C0

73B40C0

73B30C0

73B60C0

Magenta

73B10M0

73B20M0

73B50M0

73B40M0

73B30M0

73B60M0

Yellow (Gul)

73B10Y0

73B20Y0

73B50Y0

73B40Y0

73B30Y0

73B60Y0


CS827 – vanlige kassetter

Element

Hele verden

Vanlige tonerkassetter

Sort

73B0010

Cyan

73B0020

Magenta

73B0030

Yellow (Gul)

73B0040


Bestille en fotolederenhet

Element

Delenummer

Fotoleder (1 pakke)

72K0P00

Fotoleder (3 pakke)

72K0Q00


Bestille fremkallingsenheter

Element

Delenummer

Returprogram fremkallingsenhet

Sort fremkallingsenhet

72K0DK0

Fargefremkallingssett (CMY)

72K0DV0

Cyan fremkallingsenhet

72K0DC0

Magenta fremkallingsenhet

72K0DM0

Gul fremkallingsenhet

72K0DY0

Vanlige fremkallingsenheter

Sort fremkallingsenhet

72K0D10

Fargefremkallingssett (CMY)

72K0D50

Cyan fremkallingsenhet

72K0D20

Magenta fremkallingsenhet

72K0D30

Gul fremkallingsenhet

72K0D40


Bestille kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet

Element

Alle land og regioner

Kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet for returprogram

Sort

72K0FK0

Farge (CMY)

72K0FV0

Vanlig kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet

 

Sort

72K0F10

Farge (CMY)

72K0F50


Bestille stiftekassetter

Element

Delenummer

Stiftekassetter

25A0013


Bestille en toneroppsamlingsflaske

Element

Delenummer

Toneroppsamlingsflaske

72K0W00


Konfigurere varsler for rekvisita

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Enhet > Varsler > Rekvisita > Tilpassede varsler for rekvisita.

 3. Velg varselstype.

 4. Bruk endringene.