Skrive ut holdte jobber

  1. Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen Skriv ut.

  2. Velg skriveren, og gjør deretter følgende:

  3. Velg typen utskriftsjobb.

  4. Hvis det er nødvendig, kan du tilordne et brukernavn.

  5. Send utskriftsjobben.

  6. Trykk på Holdte jobber på skriverens startside.

  7. Send utskriftsjobben.