Skrive ut en liste med skrifteksempler

  1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut skrifter.

  2. Trykk på PCL-skrifter eller PostScript-skrifter.