Skrive ut fra en flash-stasjon

 1. Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.

  Merknader:

 2. Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på skjermen.

  Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.

 3. Send utskriftsjobben.

  For å skrive ut et annet dokument må du trykke på USB-stasjon.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på følgende områder av skriveren og flash-stasjonen under utskrift og lesing fra eller skriving til minneenheten. Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.