Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Enhet > Gjenopprett fabrikkinnstillinger > Gjenopprett innstillinger > Gjenopprett alle innstillinger > GJENOPPRETT > Start.

Se Slette skriverminne hvis du vil ha mer informasjon.