Slik sparer du strøm og papir

Konfigurere strømsparingsmoduser

Øko-modus
  1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Øko-modus.

  2. Velg en innstilling.

Strømsparemodus
  1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Hvilemodus.

  2. Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv (i minutter) før den går inn i hvilemodus.

Dvalemodus
  1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Tidsavbrudd for dvalemodus.

  2. Velg hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus.

  3. Merknader:

Justere lysstyrken på skriverskjermen

  1. Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lysstyrke for skjerm.

  2. Juster innstillingen.

Spare rekvisita