Problemer med papirmating

Konvolutten limes igjen ved utskrift

Handling

Ja

Nei

 1. Bruk konvolutter som har vært lagret tørt.

  Merk: Hvis du skriver ut på konvolutter med høy fuktinnhold, kan konvolutten klebes igjen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Klebes konvolutten igjen ved utskrift?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Sortert utskrift fungerer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Oppsett > Sorter.

 2. Angi Sorter som På.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er sidene sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, åpne dialogboksen Skriv ut og velg Sorter.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er sidene sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Reduser antallet sider som skal skrives ut.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er sidene sortert riktig?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Papiret krøller seg

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Skyv papirskinnene i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Er papiret fortsatt krøllet?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Fjern papiret fra skuffen, og snu det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er papiret fortsatt krøllet?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at skuffene har papir av samme størrelse og type.

 2. Kontroller at papirskinnene er riktig plassert.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.

 2. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Kontroller tilkobling til skuffen

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Papiret kjører seg ofte fast

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Dra ut skuffen.

 2. Kontroller at papiret er lagt i på riktig måte.

  Merknader:

  • Kontroller at papirførerne er riktig posisjonert.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
  • Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og papirtype.
 3. Sett inn skuffen.

 4. Skriv ut dokumentet.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Kontroller om printere gjenkjenner riktig papirstørrelse på Papir-menyen på kontrollpanelet.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

 2. Skriv ut dokumentet.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Handling

Ja

Nei

 1. Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Enhet > Varsler > Gjenopprett papirstopp.

 2. Velg eller Auto.

 3. Bruk endringene.

Er de fastkjørte sidene skrevet ut på nytt?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.