Utskriftsproblemer

Konfidensielle og andre holdte dokumenter skrives ikke ut

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Fra kontrollpanelet kontrollerer du at dokumentene vises i listen over holdte jobber.

  Merk: Hvis dokumentene ikke er oppført, kan du skrive ut dokumentene ved å bruke alternativene for Skriv ut og hold.

 2. Skriv ut dokumentene.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Utskriftsjobben kan inneholde formateringsfeil eller ugyldige data.

 • Slett utskriftsjobben og send den på nytt.

 • For PDF-filer genererer du en ny fil og skriver deretter ut dokumentene.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Hvis du skal skrive ut fra Internett, kan det hende at skriveren tolker flere jobbtitler som duplikater.

For Windows-brukere
 1. Åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger:

 2. Velg Behold dupliserte dokumenter i dialogboksen Skriv ut og hold.

 3. Angi en PIN-kode.

 4. Send utskriftsjobben på nytt.

For Macintosh-brukere:
 1. Lagre og gi et eget navn til hver jobb.

 2. Send jobben enkeltvis.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Slett noen holdte jobber for å frigjøre skriverminne.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg til mer skriverminne.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Treg utskriftsprosess

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at skriveren ikke er i Eco-modus og stillemodus.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Reduser antallet sider som skal skrives ut.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Fjern holdte jobber.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

 1. Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

 1. Sett utskriftsoppløsningen til 4800CQ fra Kvalitet-menyen på kontrollpanelet.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

 1. Kontroller at skriveren ikke er overopphetet.

  Merknader:

  • La skriveren avkjøles etter en lang utskriftsjobb.
  • Legg merke til standardtemperaturen til skriveren. Se Velge en plassering for skriveren hvis du vil ha mer informasjon.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 8.

Problemet er løst.

Trinn 8

 1. Legg til mer skriverminne.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Åpne dialogboksen Skriv ut fra dokumentet du prøver å skrive ut, og kontroller deretter at du har valgt riktig skriver.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller at skriveren er på.

 2. Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.

 3. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Kontroller at portene fungerer, og at kablene er godt koblet til datamaskinen og skriveren.

  Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Fjern og installer skriverprogramvaren på nytt.

  Merk: Du finner skriverprogramvaren på http://support.lexmark.com.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Utskriftskvaliteten er dårlig

Blanke eller hvite sider

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut kvalitetseksempelsidene for å finne den manglende fargen. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Sider for grunnleggende utskriftskvalitet.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Skriv ut et dokument.


Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Skriv ut et dokument.


Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


mørk utskrift

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Reduser tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for mørk?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skyggebilder

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Grå bakgrunn

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet.

 2. Juster innstillingen for tonermørkhet.

 3. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering.

 2. Start prosessen.

 3. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Vannrette mørke streker

Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi skuffen eller materen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller fra Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Vannrette hvite streker

En side med vannrette tomme felt
Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Feilplasserte marger

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Klem og skyv papirførerne til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller om printere gjenkjenner riktig papirstørrelse på Papir-menyen på kontrollpanelet.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Tegn med hakkete eller ujevne kanter

Side med uklar tekst

Handling

Ja

Nei

 1. Kontroller om skriveren støtter skriftene som er installert på datamaskinen.

  1. Gå til kontrollpanelet og trykk på:

   Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut skrifter

  2. Velg PCL-skrifter eller PS-skrifter.

 2. Hvis skriften ikke støttes, setter du inn en egnet skrift. Kontakt administratoren for mer informasjon.

 3. Send utskriftsjobben på nytt.


Inneholder utskriftene fortsatt tegn som har hakkete eller ujevne kanter?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Lys utskrift

En side med utskrift som er for lys

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Øk tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fortsatt for lys?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.

Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.


Er utskriften fortsatt for lys?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Flekkete utskrift og prikker

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Sjekk om det har lekket ut toner i skriveren.


Har det ikke lekket ut toner i skriveren?

Gå til trinn 2.

Kontakt brukerstøtte.

Trinn 2

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser.

 2. Kontroller at innstillingene for papirtype og papirstørrelse samsvarer med typen og størrelsen på papiret som ligger i skuffen.


Samsvarer innstillingene med papiret?

Gå til trinn 4.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype i Papir-menyen, eller juster størrelsesinnstillingene i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften fortsatt flekkete?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Bytt ut det grove eller strukturerte papiret i skuffen med vanlig papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften fortsatt flekkete?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

 1. Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften fortsatt flekkete?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriften er skjev

En utskrift med forskjøvede tegn

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut skuffen.

 2. Fjern papiret, og legg inn nytt papir fra en pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 3. Klem og skyv papirførerne til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.

 4. Sett inn skuffen.

 5. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fremdeles skjev?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Kontroller at du skriver ut på støttet papir.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er utskriften fremdeles skjev?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Gjentatte feil

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut Linjal for vedlikeholdsfeil fra delen Feilsøking i menyen Innstillinger.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skriv ut kvalitetseksempelsidene.

  Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Eksempler på grunnleggende utskriftskvalitet.

 2. Angi hvor mange farger som har feil.


Er bare én farge berørt?

Gå til trinn 2.

Gå til trinn 3.

Trinn 2

 1. Ved hjelp av Linjal for vedlikeholdsfeil kan du måle avstanden mellom de gjentatte feilene på den berørte fargesiden.

 2. Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden.

  Fotolederenhet
  • 125,70 mm (4,95 tommer)

  • 35,40 mm (1,39 tommer)

  Fremkallingsenhet

  42 mm (1,65 tommer)

 3. Skriv ut kvalitetseksempelsidene.


Er feilene der fortsatt?

Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ved hjelp av Linjal for vedlikeholdsfeil kan du måle avstanden mellom de gjentatte feilene på den berørte fargesiden.

 2. Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden.

  Overføringsvalse

  78,50 mm (3,09 tommer)

  Overføringsmodul
  • 47,10 mm (1,86 tommer)

  • 90 mm (3,54 tommer)

  Fikseringsenhet
  • 96,60 mm (3,80 tommer)

  • 127,60 mm (5,02 tommer)

 3. Skriv ut kvalitetseksempelsidene.


Er feilene der fortsatt?

Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.


Bilder med heldekkende farge eller svarte bilder

En utskrift som er nesten helt svart

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren fortsatt ut heldekkende farge eller svarte bilder?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Skriver skriveren fortsatt ut heldekkende farge eller svarte bilder?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Avkuttet tekst eller bilder

En avklippet side og en side med et avklippet bilde

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv papirførerne i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Toneren sverter lett av

Handling

Ja

Nei

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Sverter toneren fremdeles av?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Ujevn tetthet på utskriftene

En utskrift med ujevn tetthet

Handling

Ja

Nei

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.

Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.


Er det ujevn tetthet på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Mørke loddrette striper eller streker

En side med vannrette streker

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Loddrette hvite streker

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Kontroller at du bruker den anbefalte papirtypen.

 1. Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skriveren svarer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Koble strømledningen til stikkontakten.

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring.


Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?

Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at skriveren er på.


Er skriveren slått på?

Gå til trinn 4.

Slå på skriveren.

Trinn 4

Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus.


Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?

Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til riktige porter.


Er kablene koblet til riktige porter?

Gå til trinn 6.

Kontroller følgende:

 • USB-kabelen stemmer med USB-porten på skriveren

 • Ethernet-kabelen stemmer med Ethernet-porten på skriveren

Trinn 6

Slå av skriveren, installer tilleggsutstyret på nytt, og slå den deretter på igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Installer riktig skriverdriver.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 8.

Trinn 8

Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at du skriver ut på støttet papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Skrives dokumentet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.


Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Kontroller at skuffene ikke er koblet sammen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.