Stiftestopp i deksel G

  1. Åpne deksel G.

  2. Trekk ut stiftekassettholderen.

  3. Åpne stiftekassetten og fjern de løse stiftene.

    Merk: Ikke sett inn stiftene som kom ut av kassetten.
  4. Lukk stiftebeskyttelsen.

  5. Sett inn stiftekassettholderen.

  6. Lukk deksel G.