Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

Minnetype

Beskrivelse

Flyktig minne

Skriveren bruker standard RAM (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskriftsjobber.

ikke-flyktig minne

Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger, nettverksinformasjon og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.

Skriverharddisk

Enkelte skrivere har en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for skriverspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse utskriftsjobber samt skjema- og skriftdata.


Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

Avhending av skriverharddisk

Merk: Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta forholdsregler for å sikre at andre ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret på skriverharddisken hvis skriveren, eller harddisken, fjernes fra lokalene.

Merk: Data kan hovedsakelig fjernes elektronisk, men for å garantere at alle data er fullstendig slettet, er den eneste fremgangsmåten å fysisk ødelegge hver minneenhet med lagrede data.