Nettverkstilkoblingsproblemer

Kan ikke åpne Embedded Web Server

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at du bruker en støttet nettleser:

 • Internet Explorer® versjon 9 eller nyere

 • Safari versjon 8.0.3 eller nyere

 • Google ChromeTM

 • Mozilla Firefox


Støttes nettleseren din?

Gå til trinn 2.

Installer en nettleser som støttes.

Trinn 2

Kontroller at IP-adressen til skriveren er riktig.

Slik viser du IP-adressen til skriveren:

 • Fra startsiden

 • I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter

 • Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

Merk: En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.


Er IP-adressen til skriveren riktig?

Gå til trinn 3.

Skriv inn riktig IP-adresse for skriveren i adressefeltet.

Trinn 3

Kontroller at skriveren er på.


Er skriveren slått på?

Gå til trinn 4.

Slå på skriveren.

Trinn 4

Kontroller om nettverkstilkoblingen fungerer.


Fungerer nettverkstilkoblingen?

Gå til trinn 5.

Kontakt administrator.

Trinn 5

Kontroller at kablene til skriveren og utskriftsserveren er riktig koblet til.

Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.


Er kabeltilkoblingene i orden?

Gå til trinn 6.

Fest kablene skikkelig.

Trinn 6

Kontroller om nettproxy-serverne er deaktivert.


Er nettproxy-serverne deaktivert?

Gå til trinn 7.

Kontakt administrator.

Trinn 7

Åpne Embedded Web Server.


Fikk du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Kan ikke lese flash-stasjon

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at flash-stasjonen er satt inn i USB-porten på forsiden.

Merk: Flash-stasjonen fungerer ikke når den er satt inn i USB-porten på baksiden.


Er flash-stasjonen satt inn i USB-porten på forsiden?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Kontroller at flash-stasjonen støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Støttede flash-stasjoner og filtyper


Vises feilmeldingen fremdeles?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

Kontroller at USB-porten på forsiden er deaktivert. Se Aktivere USB-porten hvis du vil ha mer informasjon.


Vises feilmeldingen fremdeles?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Aktivere USB-porten

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > USB > Aktivere USB-port.

Kontrollere skriverens tilkobling

 1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Rapporter > Nettverk > Nettverksoppsettside.

 2. Kontroller den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at statusen er tilkoblet.

  Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, nettverkskabelen er frakoblet eller at det er feil på den. Kontakt administrator for å få hjelp.