Bruke Skjermtilpasning.

Endre bakgrunnen

  1. Trykk på Endre bakgrunnsbilde på startsiden.

  2. Velg et bilde du vil bruke.

  3. Bruk endringene.

Opprette en lysbildefremvisning

Før du begynner, må du konfigurere innstillingene for lysbildefremvisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med løsningen.

  1. Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.

  2. Trykk på Kopier på startskjermen.

    Merk: Bildene vises i alfabetisk rekkefølge.