Bruke startsiden

Når skriveren er slått på, vises startsiden på skjermen. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.
Skriverens startside

Trykk på:

Til

1

Status/rekvisita

  • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.

  • Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

2

Jobbkø

Viser alle de gjeldende utskriftsjobbene.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

3

Endre språk

Endrer språket på skriverskjermen.

4

Innstillinger

Viser skrivermenyene.

5

USB-stasjon

Viser, velger eller skriver ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.

6

Holdte jobber

Vis alle de gjeldende holdte utskriftsjobbene.


Disse innstillingene kan også vises på startsiden

Trykk på:

Til

Bokmerker

Få tilgang til bokmerker.

Programprofiler

Få tilgang til applikasjonsprofiler.

Lås enhet

Hindrer at brukere får tilgang til alle funksjonene fra startskjermen.