Reglarea volumului difuzorului

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

Volumul difuzorului va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

  1. De la panoul de control, navigaţi până la:

    Setări > Dispozitiv > Preferinţe > Feedback audio

  2. Selectaţi volumul.

Notă: Dacă este activat modul silenţios, alertele sonore sunt dezactivate.

Reglarea volumului implicit al căştilor

Volumul căştilor va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

  1. Din panoul de control, selectaţi Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Volum căşti.

  2. Selectaţi volumul.