Probleme legate de calitatea culorilor

Reglarea luminozităţii tonerului

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Imprimare > Calitate.

 2. Reglaţi luminozitatea tonerului.

 3. Aplicaţi modificările.

Modificarea culorilor din materialele imprimate

 1. Din ecranul de început, atingeţi Setting (Setări) > Print (Imprimare) > Quality (Calitate) > Advanced Imaging (Imagini complexe) > Color Correction (Corectare culoare) > Manual.

 2. Din meniul Advanced Imaging (Imagini complexe), selectaţi Color Correction Content (Conţinut corectare culori).

 3. Alegeţi setarea corectă pentru conversia culorii.

  Tip obiect

  Tabele pentru conversia culorilor

  Imagine RGB

  Text RGB

  Grafică RGB

  • Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate şi poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.

  • sRGB Display (Afişaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor.

  • Display-True Black (Afişaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre.

  • sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturaţie sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afişaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.

  • Dezactivat

  Imagine CMYK

  Text CMYK

  Grafică CMYK

  • US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).

  • Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale.

  • Vivid CMYK (CMYK intens) - Creşte saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA).

  • Dezactivat


Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantităţii de roşu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roşie, verde şi albastră pot fi combinate în diverse proporţii pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele şi camerele digitale utilizează această metodă pentru a afişa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben şi negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene şi negre pot fi tipărite în diverse cantităţi, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Maşinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală şi imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica şi modifică culoarea documentului utilizând combinaţiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi subiectele secţiunii de asistenţă din programul software.

Cum ştie imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informaţiile care descriu tipul şi culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă şi sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantităţile corespunzătoare de cyan, magenta, galben şi negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriţi. Informaţiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text şi a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opţiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta foloseşte tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinaţii RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultaţi Modificarea culorilor din materialele imprimate.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinaţii RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situaţiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situaţiilor, setarea Corecţie culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conţine o combinaţie de CMYK sau RGB, în funcţie de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteţi observa în fiecare casetă se obţine prin trecerea combinaţiei CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteţi identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinaţia de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi subiectele secţiunii de asistenţă din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcţie de:

 • Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)

 • Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)

 • Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinaţii de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinaţii RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinaţiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situaţii, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acţiune

Nu

Da

Reglaţi balanţa de culoare.

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Balans culori.

 2. Reglaţi setarea.

 3. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialul imprimat încă mai are o anumită tentă?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.