Ataşarea cablurilor

pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configuraţi acest produs şi nu realizaţi nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcţia de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecţiune la imprimantă, nu atingeţi cablul USB, orice adaptor de reţea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.
Porturi spate ale postamentului pentru imprimantă
 

Utilizaţi

Pentru

1

Port imprimantă USB

Conectaţi imprimanta la un computer.

2

Port Ethernet

Conectaţi imprimanta la o reţea Ethernet.

3

Porturi USB

Ataşaţi o tastatură sau orice opţiuni compatibile.

4

Priză pentru cablul de alimentare

Conectaţi imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.