Hardware

Opţiuni interne disponibile

Instalarea unui card de memorie

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
 1. Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

 2. Cu ajutorul unei şurubelniţe drepte, îndepărtaţi capacul de acces al plăcii controllerului.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controllerului.
 3. Despachetaţi cardul de memorie.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi punctele de conectare de pe marginea cardului.
 4. Introduceţi cardul de memorie până când se fixează cu un clic în poziţie.

 5. Reataşaţi capacul de acces.

 6. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Instalarea unui port Internal Solutions

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
 1. Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

 2. Cu ajutorul unei şurubelniţe drepte, îndepărtaţi capacul de acces al plăcii de control.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.
 3. Despachetaţi kitul portului Internal Solutions (ISP).

  Kit şi accesorii ISP

  1

  ISP

  2

  Suport de montare

  3

  Şuruburi cu piuliţă fluture


 4. Dacă este cazul, îndepărtaţi hard diskul imprimantei.

 5. Introduceţi suportul în placă până când acesta se fixează cu un clic în poziţie.

  Instalare element de fixare din plastic
 6. Fixaţi portul ISP pe suport.

 7. Dacă este cazul, ataşaţi hard diskul pe ISP.

  1. Demontaţi suportul hard diskului.

  2. Conectaţi hard diskul la ISP.

   Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi sau apăsaţi pe centrul hard diskului.
 8. Reataşaţi capacul de acces.

 9. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

Instalarea unei cartele opţionale

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
 1. Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

 2. Cu ajutorul unei şurubelniţe drepte, îndepărtaţi capacul de acces al plăcii de sistem.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.
 3. Despachetaţi cartela opţională.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi punctele de conectare de pe marginea cardului.
 4. Împingeţi placa ferm.

  Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă şi să fie la acelaşi nivel cu placa de sistem.
  Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela şi placa controllerului.
 5. Reataşaţi capacul de acces.

 6. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
 1. Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

 2. Cu ajutorul unei şurubelniţe drepte, îndepărtaţi capacul de acces al plăcii de sistem.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.
 3. Despachetaţi hard diskul.

 4. Fixaţi hard diskul pe placa de sistem.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi sau apăsaţi centrul hard diskului.

  Dacă este instalat un port ISP, urmaţi paşii de mai jos:

  1. Demontaţi suportul hard diskului.

  2. Montaţi hard diskul pe ISP.

 5. Reataşaţi capacul de acces.

 6. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

Instalarea tăvilor opţionale

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
pictogramă de atenţionare pericol de răsturnare ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilităţii. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, consultaţi www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

 3. Despachetaţi tava opţională, apoi îndepărtaţi toate materialele de ambalare.

 4. Ridicaţi imprimanta folosindu-vă de mânerele laterale şi dorsale.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranţă.
  Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opţionale, deblocaţi-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi tăvile simultan.
 5. Aliniaţi imprimanta cu tava opţională apoi coborâţi imprimanta până când se fixează cu un clic în poziţie.

 6. Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.
 7. Porniţi imprimanta.

Adăugaţi tava în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare.

Atunci când instalaţi mai mult de o opţiune de hardware, respectaţi această ordine de instalare.

Instalarea finisorului cu capse

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deschideţi uşa A.

 3. Îndepărtaţi dispozitivul de ghidare a hârtiei.

 4. Îndepărtaţi recipientul standard.

 5. Despachetaţi finisorul cu capse, apoi îndepărtaţi materialele de ambalare.

 6. Introduceţi finisorul cu capse până când se fixează cu un clic pe poziţie.

 7. Introduceţi capacul finisorului cu capse.

 8. Închideţi uşa A.

 9. Porniţi imprimanta.