Curăţarea imprimantei

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curăţării exterioare a imprimantei, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectaţi toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

  1. Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

  2. Îndepărtaţi hârtia din recipientul standard şi din alimentatorul multifuncţional.

  3. Îndepărtaţi praful, scamele şi bucăţile de hârtie din jurul şi din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

  4. Ştergeţi exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale şi fără scame.

    Note:

  5. Conectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

    pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.