Configurarea operaţiilor de imprimare confidenţiale

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Securitate > Configurare imprimare confidenţială.

 2. Configuraţi setările.

  Utilizaţi

  Pentru

  Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)

  Limitaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

  Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.

  Expirare lucrare confidenţială

  Setaţi perioada de timp după care operaţiile de imprimare confidenţiale să fie şterse automat din memoria imprimantei.

  Notă: Operaţiile confidenţiale păstrate sunt memorate în imprimantă până când vă autentificaţi şi le deblocaţi sau ştergeţi manual.

  Repetare Expirare lucrare

  Setaţi perioada de timp după care operaţiile de imprimare repetate să fie şterse din memoria imprimantei.

  Notă: Operaţiile de imprimare repetate sunt memorate pentru a permite imprimarea ulterioară a unor copii suplimentare.

  Verificare Expirare lucrare

  Setaţi perioada de timp după care operaţiile de imprimare de verificare să fie şterse din memoria imprimantei.

  Notă: Operaţiile de imprimare de verificare imprimă o copie în scopul verificării calităţii, înainte de a imprima restul exemplarelor.

  Rezervare Expirare lucrare

  Setaţi perioada de timp după care operaţiile de imprimare rezervate să fie şterse fără a fi imprimate.

  Notă: Operaţiile de imprimare ținute în rezervă sunt şterse automat după imprimare.