Configurarea Eco-Settings (Setări economice)

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Eco-Settings.

  2. Configuraţi setările Mod economic sau programaţi un mod cu consum redus de energie.

  3. Aplicaţi modificările.