Configurarea criptării hard diskului imprimantei

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Securitate > Criptare disc > Iniţializare criptare.

    Notă: Activarea criptării discului şterge conţinutul hard diskului. Dacă este necesar, faceţi copii de rezervă ale informaţiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniţia criptarea.
  2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

    Note: