Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Hârtie > Configuraţie media > Configurare universală.

  2. Configuraţi setările.