Acces la reţea

Notă: Înainte de a configura imprimanta pentru o reţea fără fir, cumpăraţi un adaptor de reţea fără fir MarkNet(TM) N8360. Pentru informaţii despre instalarea unui adaptor de reţea fără fir consultaţi fişa de configurare livrată împreună cu adaptorul.

Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton
 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Settings (Setări) > Network/Ports (Reţea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Pornire metodă cu apăsare pe buton)

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)
 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Settings (Setări) > Network/Ports (Reţea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Pornire metodă PIN)

 2. Copiaţi codul PIN WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.

Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions

Note:

Pentru utilizatorii de Windows
 1. Deschideţi folderul de imprimante.

 2. Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideţi proprietăţile imprimantei.

 3. Configuraţi portul din listă.

 4. Actualizaţi adresa IP.

 5. Aplicaţi modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh
 1. Din System Preferences, din meniul Apple, navigaţi la lista de imprimante şi apoi selectaţi + > IP.

 2. Introduceţi adresa IP în câmpul de adrese.

 3. Aplicaţi modificările.