Legarea tăvilor

  1. Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

    Note:

  2. Faceţi clic pe Setări > hârtie.

  3. Reglaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru tăvile pe care le legaţi.

    Notă: Pentru a anula legarea tăvilor, asiguraţi-vă că niciuna dintre tăvi nu conţine aceeaşi dimensiune sau acelaşi tip de hârtie.
  4. Salvaţi setările.

Notă: De asemenea, puteţi schimba setările de dimensiune şi tip de hârtie din panoul de control al imprimantei.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unităţii de fuziune diferă în funcţie de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglaţi setările tipului de hârtie din imprimantă în funcţie de hârtia din tavă.