Încărcarea alimentatorului multifuncţional

  1. Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

  2. Reglaţi ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

  3. Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

  4. Încărcaţi hârtia.

  5. Din panoul de control, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.