Încărcarea tăvilor

pictogramă de atenţionare pericol de răsturnare ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.
 1. Trageţi tava afară.

  Notă: Nu scoateţi tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.
 2. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

  Notă: Utilizaţi indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziţiona ghidajele.
 3. Flexați, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

 4. Încărcaţi hârtia cu faţa imprimabilă îndreptată în sus.

  Note:

 5. Introduceţi tava.

  Dacă încărcaţi un alt tip de hârtie decât cel simplu, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei în funcţie de hârtia încărcată în tavă.