Menu map (Hartă meniuri)

Dispozitiv
 • Preferinţe

 • Panou de operare de la distanţă

 • Notificări

 • Gestionarea energiei

 • Informaţii trimise la Lexmark

 • Accesibilitate

 • Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică)

 • Întreţinere

 • Pictograme vizibile din ecranul principal

 • Despre această imprimantă


Print (Imprimare)
 • Machetă

 • Finisare

 • Configurare

 • Calitate

 • Evidenţă lucrări

 • XPS

 • PDF

 • PostScript

 • PCL

 • HTML

 • Imagine

 • PPDS


Hârtie
 • Configuraţie tavă

 • Configuraţie media

 • Configuraţie sertar


Network/Ports (Reţea/Porturi)
 • Prezentare generală a reţelei

 • Fără fir

 • AirPrint

 • Ethernet

 • TCP/IP

 • IPv6

 • SNMP

 • IPSec

 • Configuraţie LPD

 • Setări HTTP/FTP

 • ThinPrint

 • USB

 • Paralel [x]

 • Serial

 • Google Cloud Print

 • Wi-Fi Direct


Unitate USB

Imprimare unitate flash


Security (Securitate)
 • Metode login

 • Programare dispozitive USB

 • Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

 • Login Restrictions (Restricţii login)

 • Configuraţie imprimare confidenţială

 • Criptare disc

 • Ştergere fişiere de date temporare

 • Setări soluţii LDAP

 • Diverse


Meniul Option Card (Cartelă opţională)

Notă: Această setare apare numai dacă este instalat un card opţional.


Reports (Rapoarte)
 • Pagină setări meniu

 • Dispozitiv

 • Print (Imprimare)

 • Comenzi rapide

 • În reţea


Asistenţă
 • Imprimaţi toate ghidurile

 • Ghid pentru calitatea culorilor

 • Ghid de conectare

 • Ghid informativ

 • Ghid media

 • Ghid pentru mutare

 • Ghid pentru calitatea imprimării

 • Ghid pentru consumabile


Rezolvarea problemelor
 • Mostre de calitate a imprimării de bază

 • Mostre de calitate a imprimării avansate