Probleme cu consumabilele

Înlocuiţi cartuşul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziţionaţi un cartuş pentru regiunea corectă, care se potriveşte cu regiunea imprimantei sau achiziţionaţi un cartuş universal.

Regiuni pentru imprimante şi cartuşe de toner

Regiune

Cod numeric

Universal sau regiune nedefinită

0

America de Nord (Statele Unite, Canada)

1

Spaţiul Economic European, Europa de Vest, ţările nordice, Elveţia

2

Asia Pacific

3

America latină

4

Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa

5

Australia, Noua Zeelandă

6

Regiune nevalidă

9


Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei şi a cartuşului de toner, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. De la panoul de control, navigaţi până la: Setări > Depanare > Pagini de testare a calităţii imprimării.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcţiona optim cu consumabile şi componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanţa, fiabilitatea sau durata de viaţă a imprimantei şi componentelor de imagine.

Toate termenele de garanţie prevăd funcţionarea cu consumabile şi componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile şi componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viaţă prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare:  Utilizarea de consumabile sau componente produse de terţi poate afecta acoperirea garanţiei. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terţi pot să nu fie acoperite de garanţie.

Pentru a accepta oricare şi toate aceste riscuri şi a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan X şi # timp de 15 secunde.

Dacă nu doriţi să acceptaţi aceste riscuri, scoateţi consumabilul sau componenta produsă de terţi din imprimantă şi instalaţi un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark.

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan X şi # timp de 15 secunde, resetaţi contorul privind utilizarea consumabilelor.

  1. De la panoul de control, navigaţi până la:

    Setări > Dispozitiv > Întreţinere > Meniu de configurare > Contoare şi utilizare consumabile

  2. Selectaţi componenta sau consumabilul pe care doriţi să-l resetaţi, apoi selectaţi Pornire.

  3. Citiţi mesajul de avertizare şi apoi selectaţi Continuare.

  4. Apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan X şi # timp de 15 secunde pentru a şterge mesajul.

  5. Notă: Dacă nu puteţi să resetaţi contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnaţi consumabilul la magazinul de unde l-aţi achiziţionat.