Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locaţie

pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranţă.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:
Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucţiuni de expediere, accesaţi http://support.lexmark.com sau contactaţi asistenţa pentru clienţi.