Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare.

  2. Atingeţi PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript).