Imprimarea formularelor

  1. Din ecranul de început, navigaţi la:

    Formulare şi preferinţe > selectaţi formularul > Imprimare

  2. Dacă este necesar, configuraţi setările de imprimare.

  3. Trimiteţi lucrarea de imprimare.