Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setaţi dimensiunea hârtiei şi selectaţi imprimanta înainte de imprimarea documentului.
  1. Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi dialogul Imprimare.

  2. Dacă este necesar, reglaţi setările.

  3. Imprimaţi documentul.