Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri.