Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Diin ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică > Restaurare setări > Restaurează toate setările > RESTAURARE > Start.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ştergerea memoriei imprimantei.